CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP DUY PHÚ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP DUY PHÚ

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán:

Quý khách có thể thanh toán thông qua các hình thức sau:

- Thanh toán bằng tiền mặt với giá trị đơn hàng dưới 20 triệu, và phải thanh toán ngay khi giao nhận hàng hóa.

- Thanh toán bằng chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi tại ngân hàng.
  "Thông tin người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP DUY PHÚ"

wechat
Chat fanpage